På gång....

Gästen och jag!
Kursen "Gästen och jag" berör områdena service, bemötande och värdskap både teoretiskt och praktiskt. Med möjlighet till att träna i rollspel. Det ger resultat! Allt förpackat på ett sätt som gör att vi törs lova många skratt. Helt enkelt kunskap på ett kul sätt! När vi har kul lär vi oss lättare!

Bra bemötande gör så mycket bättre!

Kom ihåg att Rom byggdes inte på en dag. Att leverera bra bemötande, till och med ett värdskap, görs inte på en dag utan är ett jobb som skall göras varje dag. Dag efter dag!

”En kund är den viktigaste personen som besöker våra lokaler, han är inte beroende av oss. Vi är beroende av honom. Han är inte ett avbrott i vårt arbete. Han är syftet med det. Han är inte en outsider i vår verksamhet. Han är en del av det. Vi gör inte honom en tjänst genom att tjäna honom. Han gör oss en tjänst genom att ge oss en möjlighet att göra det.”
MAHATMA GANDHI

Gästen och jag
- ett oslagbart team!


Utbildning service och bemötande
Det spelar ingen roll var stället ligger, vilken standard det håller, om maten är enkel eller elegant. Det är det goda mötet människor emellan som avgör att man vill tillbaka. Vi vill alla få ett riktigt bra bemötandet. Det vi till vardags kallar bra service! I bästa fall tycker vi det t o m är ett värdskap. Här ger vi möjligheten till en utbildning i ämnet personlig service. Du kan det redan, men kan bli än bättre med lite träning, medvetandegörande och nya tankar.


För att nå det höjer vi ribban och säger att vi ska samarbeta med gästerna! Enligt vårt sätt att se uppnås teamkänslan genom ett lyhört bemötande, ett öppet sätt och ett positivt kroppsspråk ända ut i fingertopparna. Det är det vi kallar bra service. Utbildning "Gästen och jag" inbegriper föreläsningar i service och bra bemötande, workshops och arbete med riktiga case. I kursen blandar vi teori med praktiska övningar och gemensamma reflektioner. Alltid med fokus på ett bra bemötande. Ja, till och med ett värdskap!

Utbildningen innehåller:

- Teoretiska utbildningspass om hur vi uppnår ett gott bemötande - till och med ett värdskap - samt skillnaden mellan funktionell service och personlig service. Ni får insikt i hur enkelt det egentligen är, och att även en svår situation kan bli riktigt bra med rätt bemötande.

- Kurs i improvisationsteknik med fokus på lyhördhet, kreativt samarbete och kroppsspråk. Ni får prova att använda hela er utstrålning för att visa gästen att ni verkligen bryr er. Ni får inspiration till att tänka samspel med gästen för att ge rätt service vid rätt tillfälle.

- Reella case där vi arbetar med knepiga situationer som ibland uppstår i bemötandet. Tillsammans prövar vi olika sätt att agera för att lösa situationerna till att bli bra bemötande. Ni får på ett lekfullt sätt prova hur man kan agera tillsammans med en gäst. Allt för att det ska kännas tryggt i det verkliga mötet. Där den bästa servicen alltid måste levereras.

Gästen och jag - pdf »